Solucions

Seguretat, Videovigilància i Control de presència i d'accessos

  • Solucions que permeten combinar seguretat física amb videovigilància intel·ligent. Sistemes de vídeo analògic i sobre xarxa IP, amb serveis de valor afegit com la gravació i monitorització remota a través d'internet, detecció de moviments i d'àudio, reconeixement facial, etc...
  • Solucions de control d'accés i/o presència, tant amb terminals de fitxatge com amb software de gestió de temps. Sistemes de reconeixement biomètrics facials, d'empremta o de proximitat.

Llegir més

 

Telecomunicacions

Solucions de comunicacions corporatives, empresarials i particulars, amb la més àmplia i completa gamma de productes i serveis de telecomunicacions adaptades a cada tipus de client.

 

Xarxes inalàmbriques

Solucions d'instal·lació de xarxes inalàmbriques tant d'interior com d'exterior (permetent la interconnexió d'edificis, donar servei internet a clients, etc.) per a corporacions, empreses i particulars.

 

Xarxa corporativa

  • Infraestructura - Cablejat estructurat
  • Dispositius de comunicacions
  • Dispositius d'integració

Veu / Telefonia

Telefonia analògica, Veu IP, telefonia inalàmbrica, SIP, DECT, fax, centraletes, porters automàtics, ...

 

Cartelleria digital

Solucions dinàmiques amb el màxim nivell de flexibilitat en arquitectura, personalització de continguts i en capacitat d'integració amb els diferents sistemes d'informació de l'empresa.

 

Videoconferència

Àmplia gamma de solucions de videoconferència d'alta definició per a empreses, usant tecnologies d'avanguarda per a proporcionar vídeo amb la major qualitat -Full HD- a través de la xarxa amb un reduït ample de banda.

 

AnalisySport

Sistema professional de vídeo-anàlisi objectiu i creació de vídeo-informes. Llegir més

Solucions destacades

AnalysiSport by COMIP

Sistema professional de vídeo-anàlisi objectiu i creació de vídeo-informes

Llegir més