Seguretat i anàlisi de vídeo

Thumb
Reconeixement facial

Reconeixement facial

FACEDETECTION: Les càmeres tenen la funció de detecció i senyalització de la presencia de cares
humanes dins d'una àrea virtual.

No executa un reconeixement facial, sinó que simplement detecta l'existència d'una o més cares que
no estiguin cobertes (casc, passamuntanyes, etc).

Thumb
Situacions de pànic i desordre públic

Situacions de pànic i desordre públic

PANICDISORDERS: Detecció i senyalització de variacions anormals de velocitat / acceleració de subjectes dins d'una àrea virtual.

Eina de gran utilitat per a la detecció i posterior evacuació de zones amb congestió de persones alterades per el pànic en situacions d'alerta.

Thumb
Deambular i persones parades

Deambular / Vandalisme i detecció de persones parades

ATM: Detecció i senyalització d'una o vàries persones parades dins d'una zona virtual superant un determinat límit de temps,
les zones on es pot donar aquesta circumstància pot ser en uns caixers automàtics, o altres zones on es pugui aixecar sospita.

LOITERING: Detecció i senyalitzacio de subjectes que es troben dins d'una determinada àrea virtual superant un determinat límit de temps.

Thumb
Intrusió perimetral

Intrusió perimetral

Detecció i senyalització d'intrusió d'una o vàries persones dins d'una àrea virtual o travessant línies virtuals,
mitjançant filtres i algoritmes. Aquest sistema s'aplica en casos de l'existència de zones restringides.

Thumb
Desmais, caigues, ...

Desmais, caigues, ...

SLIPFALL: Detecció i senyalització de persones que cauen i romanen a terra un temps determinat, aquest sistema s'utilitza en espais públics o zones amb gran acomulació de persones. Al detectar la persona que ha caigut es pot manar un avís per a que la persona encarregada la vagi a atendre.

Thumb
Objectes abandonats i robats

Objectes abandonats i robats

LEFTOBJECT: Detecció i senyalitzacio d'objectes perduts o abandonats dins d'una àrea virtual per un període de temps determinat.

STOLENOBJECT: Detecció, senyalitzacio i conseqüent alarma a causa de canvis dins d'una àrea virtual enfocada a un
objecte determinat, aquests objectes acostumen a ser obres d'art o altres objectes de gran valor.

Thumb
Lectura de matrícules

Lectura de matrícules

LPR: Lectura de matricules per la gestió del control d'accessos, amb el sistema LPR que capta una imatge
de la zona, tot seguit és processada per un altre sistema que és el que detecta i fa la lectura de la matrícula.

Thumb
Gestió del tràfic

Gestió del tràfic

JUMPRED: Detecció i registre en temps real de traspàs de vehicles en un semàfor en vermell, sistema
utilitzat en punts negres o amb excés de trànsit i amb altes probabilitats d'accident per passar un semàfor
en vermell.

Thumb
Comptatge de vehicles i AVSPEED (RADAR)

Comptatge de vehicles

COUNTING: Recompte, clasificació i agregació del número de subjectes o vehicles d'interès (turismes, furgonetes, motos, camions,...) segons van travessant una linia virtual.

Thumb
Direcció errònia

Direcció errònia

WRONGWAY: Detecció i senyalització de subjectes d'interès que es mouen en direccions no consentides o prohibides dins d'una àrea virtual. Aquest sistema s'utilitza tant en zones urbanes com en zones amb poc trànsit i amb alta probabilitat de que aquest fet pugui succeir.

Thumb
Velocitat de vehicles

Velocitat de vehicles

AVSPEED (RADAR): Detecció i càlcul de velocitats mitjanes de vehicles travessant dues línies virtuals.

Thumb
Vehicles aturats

Vehicles aturats

STATIONARYVEHICLE: Detecció i senyalització de vehicles parats o mal estacionats dins d'una àrea virtual.

Thumb
Materials perillosos

Materials perillosos

Lectura de plaques identificatives als vehicles de transport de materials i mercaderies perilloses.

Thumb
Foc i fum

Foc i fum

SMOKEFIRE: Detecció i senyalització de foc o fum dins d'una àrea virtual determinada, si la detecció de foc
o fum supera un limit determinat de temps s'executarà una senyal d'alerta.

Thumb
Temperatura

Control de temperatura

Detecció de diferents graus de temperatura amb una representació gràfica del calor en els diferents punts de la imatge.

Thumb
Cares cobertes

Cares cobertes

Detecció de persones amb cares cobertes (cascs, passamuntanyes, etc,...). Amb aquest sistema, executa un detonant quan detecta una possible cara coberta.

Thumb
Antimanipulació de càmeres

Antimanipulació de càmeres

Detecció de manipulacions vandàliques de les càmeres (bloqueig, reposicionament, desenfocament, aplicacio d'esprais, etc) i posterior alarma.

Thumb
Reconiexement de containers (ACCR)

Reconiexement de containers (ACCR)

Automatic Container Code Recognition (ACCR): Detecció i reconiexement de codis dels containers de manera automàtica.

Thumb
Trens (LPR/ANPR)

Trens (LPR/ANPR)

Trens (LPR/ANPR)

Thumb
Vaixells LPR (LPR/ANPR)

Vaixells LPR (LPR/ANPR)

Vaixells LPR (LPR/ANPR)

Solucions destacades

AnalysiSport by COMIP

Sistema professional de vídeo-anàlisi objectiu i creacció de vídeo-informes

Llegir més