Casos d'èxit

Ikea / Fluvitex - Valls (Tarragona)


Solució:
Infraestructura de comunicacions en la implantació d'un sistema inalàmbric d’alta disponibilitat, en la planta de producció tèxtil d'Ikea - Fluvitex

Llegir més

Ajuntament de Girona


Solució:
Sistema de cartelleria digital per al Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Girona

Llegir més

ACB Aviva! - Saragossa


Solució:
Sistema de Vídeo Supervisió pel control centralitzat dels diferents espais, conformats per diferentes zones heterogènies, interiors i exteriors, amb característiques molt variades, i a vegades complexes pel seu ambient humit.

Llegir més

Far de Tossa


Solució:
Sistema de Vídeo Supervisió centralitzada en les diferents accessos, espais i sales multimèdia.

Llegir més

Policia Municipal de Girona
Cameres de seguretat


Solució:
Sistema de Vídeo Supervisió pel control centralitzat de les diferents localitzacions de la ciutat de Girona.

Llegir més

Ajuntament Maçanet de la Selva


Solució:
Sistema de Video Supervisió centralitzades i solucions de sistemas inal.làmbrics.

Llegir més

Ajuntament de Girona
Cartelleria Digital


Solució:
Sistema de Vídeo Cartelleria Digital.

Llegir més

Ajuntament de Girona
Botó de Pànic


Solució:
Sistema de botó del pànic.

Llegir més

Parc de la Devesa de Girona
Control d'accés barreras Devesa


Solució:
Sistema de video vigilancia amb l'ectura de matricula i control accés camp de mart .

Llegir més

Parc de la Devesa de Girona
Control d'accés pilona


Solució:
Sistema de videovigilancia i control d´accés pilona.

Llegir més

Ajuntament de Vilabrareix
Control d'accéssos dactil.lars


Solució:
Sistema de control dactil.lar .

Llegir més

Ajuntament de Girona
Control d'accés gossera,brigades


Solució:
Sistema estentofon per accés a la gossera.

Llegir més


Sistema xarxa inal.lambrica.


Solució:
Xarxa wifi.

Llegir més

!-- FI MAIN -->

Solucions destacades

AnalysiSport by COMIP

Sistema professional de vídeo-anàlisi objectiu i creacció de vídeo-informes

Llegir més